Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu, dziękuje za zainteresowanie oraz udział w programie pt. „Budżet Lokatorski w budynkach komunalnych MPGN”, którego zamierzeniem jest podniesienie komfortu zamieszkania, a także stanu technicznego zasobów Spółki.

Program przewidywał wykonanie prac na wniosek Mieszkańców oraz zagospodarowanie terenów wokół budynków należących do MPGN Sp. z o.o., o maksymalnej wartości 20 000 zł. Warto zauważyć, że akcja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród Grudziądzan. W związku z powyższym komisja, w której skład wchodzili Przedstawiciel Mieszkańców Pani Alicja Miklikowska, Członek Rady Miejskiej Grudziądza Pan Paweł Napolski oraz Zarząd Spółki zweryfikowała złożone propozycje oraz dokonała wyboru zadań, które zostaną przyjęte do realizacji w 2022 roku.

Do udziału w programie lokatorzy zgłosili łącznie 36 wniosków, z tego 26 budynków stanowiło zasób komunalny. Do realizacji Komisja przyjęła 36 zadań, z czego dodatkowo MPGN na 4 budynkach zaplanował kompleksowe remonty w planie remontowym Spółki na rok 2022. Z kolei zgłoszenia dotyczące budynków Wspólnot Mieszkaniowych zostały przekazane celem rozpatrzenia na najbliższych zebraniach Wspólnot.

Łączną kwotę inwestycji dla wszystkich zaplanowanych zadań szacuje się na około 1 162 500 zł.

W ramach programu zostanie m.in.: postawionych 6 wiat śmietnikowych, wymieniona stolarka drzwiowa oraz okienna w częściach wspólnych, zostaną zagospodarowane roślinnością 2 podwórka, zamontowane domofony oraz daszki nad wejściami do budynku, jak również wykonane drobne prace remontowe na posesjach.

W związku z różnorodnością pojawiających się pomysłów i zgłoszeń, już dziś, serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach programu „Budżet lokatorski”, do którego nabór wniosków planujemy ogłosić w listopadzie bieżącego roku.

Poniżej projekty planowanych rewitalizacji podwórek: