W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 ogłaszamy Zarządzenie Nr 14/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 10.04.2020 r. w sprawie  obniżenia   stawek  czynszu  z tytułu  dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanych
na cele prowadzenia działalności gospodarczej, w związku  z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu   COVID-19.

Wniosek w sprawie obniżenia czynszu należy złożyć w terminie do dnia 8 maja 2020 r.  według wzoru stanowiącego załącznik  nr 1 do Zarządzenia.

>>>Wniosek o obniżenie czynszu

>>>Zarządzenie 14 z dnia 10.04.2020 obniżenie czynszu COVID-19