Realizacja inwestycji na Cmentarzu Komunalnym w Kobylance pochłonie ok. 2,4 mln zł. Wykonawcą zadania jest firma Rem-Bud z Grudziądza.

Pogoda sprzyja, więc prace ruszyły na całego. Obecnie w miejscu, w którym powstanie spopielarnia zwłok, zrywana jest nawierzchnia placu. Spopielarnia zostanie dobudowana do istniejącego budynku przedpogrzebowego.

W nowych pomieszczeniach powstanie instalacja kremacyjna wyposażona w następujące elementy: opalany gazem płynnym piec kremacyjny, urządzenia do wprowadzania trumny do pieca kremacyjnego oraz schładzania i rozdrabniania prochów. Stosowane nowoczesne technologie sprawiają, że proces spopielenia zwłok jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska.  

Rodzina zmarłego będzie mogła obserwować moment wprowadzania trumny do pieca w specjalnej sali audiowizualnej zaprojektowanej w istniejącym budynku.

Plan zakłada, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku.

Remontu wymagała zarówno nawierzchnia, jaki i stragany, których stan pozostawiał wiele do życzenia. Roboty związane z porządkowaniem nawierzchni kosztowały niemal 30 tysięcy złotych. W ich ramach m.in. utwardzono wjazd na teren targowiska.

Naprawa zniszczonych straganów kosztowała z kolei ponad 13 tysięcy złotych. Wymieniono blaty i dachy straganów, odmalowano stelaże. 

Z dniem 01.06 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami będzie pracowało w takich samych godzinach jak Urząd Miejski. 

Sprawy w MPGN załatwimy w następujących godzinach:

Poniedziałek, Środa, Czwartek - 7.30 - 15.30

Wtorek - 8.00 - 16.00

Piątek - 7.00 - 15.00

Obowiązują także nowe godziny znajdującej się w siedzibie MPGN kasy:

Poniedziałek - Piątek  - 7.30-13.30

Wtorek - 8.00 - 14.30

Został opracowany projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2020.

Na tej liście umieszczono 38 nazwisk osób i rodzin niemających mieszkania, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej i zdrowotnej. Zestawienie jest udostępnione zainteresowanym osobom do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Curie – Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu, w Biurze Gospodarki Lokalowej (pokój 8).

Osoby, których nazwisko nie zostało umieszczone w projekcie tej listy, mogą składać odwołania w terminie miesiąca od dnia udostępnienia projektu, tj. od 28 października do 28 listopada 2019 roku.

Co ważne,  ostateczna lista osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w roku 2019 została zrealizowana już w 100 proc.

Jeszcze w październiku MPGN planuje ogłosić przetarg na budowę spopielarni zwłok na cmentarzu komunalnym w Kobylance.

Powstanie ona przy istniejącym budynku, który pełni funkcje administracyjne i przedpogrzebowe. Plan zakłada, że powierzchnia użytkowa spopielarni wyniesie ponad 206 m kw. Będzie to pierwsza spopielarnia w Grudziądzu i okolicach, najbliższa znajduje się w Chełmży.

W budynku powstanie instalacja kremacyjna wyposażona w następujące elementy: opalany gazem płynnym piec kremacyjny, urządzenia: do wprowadzania trumny do pieca kremacyjnego oraz schładzania i rozdrabniania prochów. Stosowane nowoczesne technologie sprawiają, że proces spopielenia zwłok jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska.  

Rodzina zmarłego będzie mogła obserwować moment wprowadzania trumny do pieca w specjalnej sali audiowizualnej zaprojektowanej w istniejącym budynku.

Wstępny plan zakłada, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca przyszłego roku.  Spółka planuje pozyskać pożyczkę na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.