Administratorzy
509 691 214
Administratorzy techniczni
509 691 399
Inspektorzy eksploatacyjno-techniczni
509 691 447
Biuro Obsługi Wspólnot
56 45 120 39
Biuro Księgowości Wspólnot
56 45 120 57
Dział Techniczny
56 45 120 21


Biuro Gospodarki Lokalowej
56 45 120 25
Biuro Rozliczeń i Windykacji
56 45 120 33
Biuro Obrotu Nieruchomościami
56 45 120 27
Biuro Obsługi Zasobów
56 45 120 46
Biuro Zamówień Publicznych
56 45 120 34
Biuro Księgowości Spółki
56 45 120 38
Kadry i płace
56 45 120 36

 

 

Targowiska i Pasaż Handlowy
56 45 120 37
Cmentarz Komunalny
56 46 388 89