ZAMIANA MIESZKANIA - INFORMACJE OGÓLNE

Najemcy lokali komunalnych mogą wnioskować o zamianę obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny lokal znajdujący się w zasobach MPGN Sp. z o.o. Celem dokonywania zamian lokali komunalnych jest dostosowanie wielkości i standardu lokalu do potrzeb mieszkaniowych najemców, dostosowanie wielkości opłat czynszowych do możliwości finansowych najemców, umożliwienie najemcom zajmującym lokale zbyt duże, zamianę na inny lokal o mniejszej powierzchni użytkowej uprawniającej do otrzymania dodatku mieszkaniowego lub o niższym standardzie oraz uniknięcie postępowania sądowego o eksmisję i wysokich kosztów sądowych w  przypadku posiadania zaległości czynszowych.

ZAMIANA MIESZKANIA - ZE SPŁATĄ ZADŁUŻENIA

Najemcy lokali komunalnych mają możliwość zamiany na lokal o większej powierzchni użytkowej lub o wyższym standardzie, wyposażony w centralne ogrzewanie, usytuowany
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z  jednoczesną jednorazową spłatą zadłużenia.

Warunki zamiany:

 • zamieszkiwanie w zasobach zarządzanych przez MPGN
 • posiadanie tytułu prawnego do lokalu
 • zawarcie umowy przejęcia długu i spłata zadłużenia

ZAMIANA MIESZKANIA – OSOBY ZADŁUŻONE

Osoby posiadające zaległości czynszowe mają możliwość zamiany obecnie zajmowanych lokali komunalnych na lokale o mniejszych opłatach czynszowych z jednoczesną spłatą zadłużenia przez osobę zainteresowaną zamianą.

Korzyści z zamiany:

 • częściowa lub całkowita spłata zadłużenia
 • uniknięcie postępowania sądowego o eksmisję
 • możliwość starania się o dodatek mieszkaniowy
 • niższe opłaty czynszowe

Warunki zamiany:

 • chęć współpracy z Zespołem Windykacji i Zespołem Zamian

DOKUMENTY:

Zgłoszenia lokalu do zamiany dokonuje najemca lokalu mieszkalnego poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz oświadczeniem upoważniającym do zamieszczenia informacji zawartych we wniosku na niniejszej stronie internetowej w zakładce Oferta Nieruchomości – Zamiany mieszkań. Formularz  zgłoszeniowy musi zawierać następujące informacje:

 • dane najemcy
 • opis zajmowanego lokalu potwierdzony przez administrację budynku
 • kryteria lokalu jaki chciałby otrzymać najemca w wyniku zamiany
 • ewentualną deklarację spłaty zadłużenia
 • podpis najemcy

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć tytuł prawny do zajmowanego lokal (kserokopia) oraz zdjęcia lokalu (w formie papierowej bądź elektronicznej).

Link do pobrania formularza zgłoszeniowego o zamianę: link

 

ZAMIANA – BUDYNKI PRYWATNE

O zamianę z urzędu mogą ubiegać się osoby:

 • zamieszkujące w lokalach na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przed 12.11.1994 r.
 • ubiegające się o zamianę z powodu złych warunków mieszkaniowych, ze względów zdrowotnych uzasadniających konieczność poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych
 • osiągające średni miesięczny dochód brutto, poniżej 200 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 250 % dla osób samotnych

 Dokumenty niezbędne w przypadku osób czyniących starania o dokonanie zamiany tzw. z urzędu ze względu na stan zdrowia:

 • pisemna prośba wnioskodawcy o dokonanie zamiany wraz z opisaną obecną sytuacją mieszkaniową
 • posiadanie tytułu prawnego do lokalu
 • zaświadczenie o ilości zameldowanych osób w lokalu (dokument pobrany w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego z  siedzibą przy ul. Mickiewicza 28/30)
 • zaświadczenia o dochodach brutto za cały rok poprzedzający rok złożenia wniosku wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących w lokalu lub udokumentowany brak dochodów
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności najemcy lub członków rodziny w  przypadku posiadania
 • zaświadczenia lekarskie w przypadku posiadania

 

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia Zespołu ds. Zamian, mieszczącego się w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, pokój nr 8,  tel. 56 45 120 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.