Punkt konsultacyjno- informacyjny PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

 

Uprzejmie informujemy, iż w siedzibie Spółki funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.
Godziny otwarcia punktu:
- poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 13:00
- wtorek: 10:00 - 16:00
- piątek: nieczynne.

Punkt znajduje się na 3 piętrze budynku MPGN w pokoju 321
Kontakt: 783-942-431

Zakres działania punktu:

- organizowanie spotkań informujących o zasadach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;

- wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie;

- pomoc Wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;

- przekazywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW) dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę, tj. Wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność lub innej korespondencji dotyczącej Programu;

- podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami;

- udostępnianie materiałów informacyjnych o Programie.

 

Program Czyste Powietrze – STOP Smog

Broszura informacyjna o programie