Program „Lokal za 1 zł”

Miejskie Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ogłasza kolejną edycję Programu „Lokal za 1 zł”.

Programem zostały objęte lokale użytkowe w następujących lokalizacjach: Forteczna15, Narutowicza 15, Poniatowskiego 12.  Lokale zostały wyremontowane i przygotowane do rozpoczęcia w nich działalności. W ramach Programu lokale użytkowe będą wynajmowane na preferencyjnych warunkach.

Warunki uczestnictwa w Programie „Lokal za 1 zł”:

  • Program dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.
  • W Programie mogą uczestniczyć podmioty, które spełniają łącznie warunki:

- w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do programu nie posiadali  prawa do lokalu użytkowego z zasobów MPGN
- nie posiadają zaległości finansowych wobec MPGN, gminy – miasto Grudziadz, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady

  • Informacje o lokalach, warunki najmu oraz tryb składania wniosków zostały ogłoszone na wykazie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej MPGN Sp. z o.o., na tablicy ogłoszeniowej Spółki oraz na stronie poniżej
  • Wyboru najemcy dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd MPGN.
  • Umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat.
  • Przedsiębiorca wyłoniony w powstępowaniu zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy najmu.

Wnioski można składać od 19 maja do 20 czerwca 2022 r.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod nr tel. 56/45-120-27.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Lokal za złotówkę”:

>> Wykaz lokali

>> Regulamin programu

>> Wniosek

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu, dziękuje za zainteresowanie oraz udział w programie pt. „Budżet Lokatorski w budynkach komunalnych MPGN”, którego zamierzeniem jest podniesienie komfortu zamieszkania, a także stanu technicznego zasobów Spółki.

Program przewidywał wykonanie prac na wniosek Mieszkańców oraz zagospodarowanie terenów wokół budynków należących do MPGN Sp. z o.o., o maksymalnej wartości 20 000 zł. Warto zauważyć, że akcja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród Grudziądzan. W związku z powyższym komisja, w której skład wchodzili Przedstawiciel Mieszkańców Pani Alicja Miklikowska, Członek Rady Miejskiej Grudziądza Pan Paweł Napolski oraz Zarząd Spółki zweryfikowała złożone propozycje oraz dokonała wyboru zadań, które zostaną przyjęte do realizacji w 2022 roku.

Do udziału w programie lokatorzy zgłosili łącznie 36 wniosków, z tego 26 budynków stanowiło zasób komunalny. Do realizacji Komisja przyjęła 36 zadań, z czego dodatkowo MPGN na 4 budynkach zaplanował kompleksowe remonty w planie remontowym Spółki na rok 2022. Z kolei zgłoszenia dotyczące budynków Wspólnot Mieszkaniowych zostały przekazane celem rozpatrzenia na najbliższych zebraniach Wspólnot.

Łączną kwotę inwestycji dla wszystkich zaplanowanych zadań szacuje się na około 1 162 500 zł.

W ramach programu zostanie m.in.: postawionych 6 wiat śmietnikowych, wymieniona stolarka drzwiowa oraz okienna w częściach wspólnych, zostaną zagospodarowane roślinnością 2 podwórka, zamontowane domofony oraz daszki nad wejściami do budynku, jak również wykonane drobne prace remontowe na posesjach.

W związku z różnorodnością pojawiających się pomysłów i zgłoszeń, już dziś, serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach programu „Budżet lokatorski”, do którego nabór wniosków planujemy ogłosić w listopadzie bieżącego roku.

Poniżej projekty planowanych rewitalizacji podwórek:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu „Grudziądzkie tradycje ułańskie i lotnicze”

 

Konkurs ma na celu idealne zwieńczenie kończącego się remontu na obiekcie przy ul. Kruszelnickiego oraz upiększenie ściany osiedla Nowe Tarpno.

Wszelkie informacje zamieszczone zostały w regulaminie.

Regulamin Konkursu na Mural

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "BUDŻET LOKATORSKI". Akcję kierujemy do mieszkańców budynków Spółki. Łączna pula to aż 1 000 000 złotych.

Własne pomysły można kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać w fomie pisemnej w Sekretariacie Spółki.

Koszt zadania przypadającego na budynek to maksymalnie 20 tysięcy złotych.

Spośród złożonych propozycji Spółka wyłoni projekty podlegające realizacji.

 

Z uwagi na ponowny wzrost zachorowań wywołanych wirusem SARS-COV-2, jak również dalsze ograniczenia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, proponujemy przedłużenie obniżenia o 90 %  stawki czynszu netto z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości  wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski o obniżkę czynszu w okresie od 1 marca do 31 maja 2021r. można składać do 15 lipca 2021r

Zarządzenie MPGN z dnia 08.03.2021r.