: Nieruchomość przy ul. Nadgórnej 27

Id Ogłoszenia: 943
Wyświetlony: 344
Dodane 2023-02-20 11:49:28
Wygasa: 2025-02-20 11:47:00

Informacje podstawowe

Cena wywoławcza 350.000,00 zł
Kontakt 564512027
Powierzchnia m2 208,65
Lokalizacja Nadgórna 27

Opis

Położenie nieruchomości: Nadgórna 27

Księga wieczysta: KW TO1U/00020290/6

Obręb: 40

Działka nr 22 o powierzchni 272,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Nadgórnej 27 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 208,65 m2, składającym się z 5 lokali mieszkalnych
(o pow. 75,15 m2, 33,92 m2, 34,80 m2, 42,93 m2, 21,85 m2), wybudowanym (zgodnie z gminną ewidencją zabytków) koniec XIX wieku. Przedmiotowy budynek posiada dwie kondygnacje, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku – typowe drewniane. Na ścianach tynki, tapety, glazura.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Nadgórnej 27, bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem działka stanowi teren oznaczony jest symbolem 12MW-U - zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz usługi.

 Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Nadgórnej 27 wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Curie - Skłodowskiej 5-7 ,Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.

Zobacz inne