Prowadzimy pięć targowisk miejskich położonych przy ulicach:


• Wiślanej


• Sportowców


• Paderewskiego


• Łęgi


• Cmentarnej


• Łyskowskiego (targowisko hurtowe)

 

Lp.

Adres

Powierzchnia

w m²

Częstotliwość
handlu

Godziny otwarcia

1

WIŚLANA

3 166

środa, sobota

6.00-14.00

2

SPORTOWCÓW

2787

sobota

6.00-14.00

3

PADERWSKIEGO

3 752

od poniedziałku do soboty

6.00-14.00

4

ŁĘGI

1 900

czwartek

6.00-14.00

5

CMENTARNA

3 500

w okresie Św. Zmarłych

6.00-22.00

6

ŁYSKOWSKIEGO

46 352

poniedziałek - piątek

sobota

24.00 - 14.00 następnego dnia

24.00 - 12.00 następnego dnia

 

Wnioski o prowadzenie handlu na targowiskach:

Osoby zainteresowane sprzedażą na targowiskach powinny złożyć w siedzibie Spółki wniosek o umowę dzierżawy na targowisku z określeniem: 

  • powierzchni potrzebnej do sprzedaży w m2
  • okresu dzierżawy (czas na który ma zostać zawarta umowa)
  • dni tygodnia, w których będzie prowadzona sprzedaż
  • rodzaj prowadzonej działalności (określenie rodzaju sprzedawanego towaru)

 Opłaty za dzień handlu:

Na podstawie Zarządzenia NR 305/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie określenia opłatza korzystanie z urządzeń targowych oraz za świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącegotargowiska na tererach stanowiących mienie gminy - miasto Grudziądz ustalono stawki rezerwacyjne za 1m² powierzchni użytkowej na targowiskach przy:

  1. Łęgi, Wiślanej, Sportowców i Paderewskiego - 3 zł  brutto
  2. Cmentarnej  - 7 zł* brutto

*opłata nie dotyczy osób całorocznie handlujących w pawilonach handlowych

Za bezumowne korzystanie z terenu i urządzeń targowych pobierana jest opłata w wysokości 5zł brutto/m².

 Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Dodatkowo pobierana jest opłata targowa przez pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXXVIII/8/09 z dnia 13 marca 2009 r.

Kontakt:

Koordynator: 783 943 915
Administrator: 783 941 045