Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. powstało z przekształcenia, na mocy uchwały Rady Miejskiej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego. We wrześniu 2001 roku uzyskało osobowość prawną.

Większościowym udziałowcem w MPGN jest gmina-miasto Grudziądz (98,85 proc. udziałów). Pozostały pakiet udziałów posiada spółka komunalna OPEC Grudziądz.

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez MPGN jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najuboższych Mieszkańców Grudziądza przez dostarczanie lokali socjalnych i
komunalnych

MPGN zarządza budynkami będącymi własnością: spółki, gminy-miasto Grudziądz, Skarbu Państwa, Wspólnot Mieszkaniowych i podmiotów prywatnych. Główny zasób spółki tworzy ok. 560 budynków.

Nasza spółka jest także administratorem targowisk miejskich oraz Cmentarza Komunalnego w Kobylance pod Grudziądzem.

W lokalach komunalnych MPGN mieszka w sumie prawie 18 tys. osób. Mieszkania socjalne zajmuje ponad 1,3 tys. lokatorów. Średnia wielkość lokalu mieszkalnego wynosi 40,67 m kw.