MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Spółka z o.o. w Grudziądzu
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
86-300 Grudziądz

NIP: 876-21-62-260
KRS: 0000039577
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 175.548.000,00 zł
NR KONTA:
BANK BGŻ BNP PARIBAS SA
34 2030 0045 1110 0000 0075 0370