: Nieruchomość przy ul. Waryńskiego 78

Id Ogłoszenia: 924
Wyświetlony: 316
Dodane 2023-01-23 13:56:56
Wygasa: 2025-01-23 13:54:00

Informacje podstawowe

Cena wywoławcza 890.000,00 zł
Kontakt 564512027
Lokalizacja Waryńskiego 78

Opis

Położenie nieruchomości: Waryńskiego 78

Księga wieczysta: KW TO1U/00037478/0

Obręb: 74

Działka nr 20/4 o powierzchni 3.351,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 78 zabudowana jest:

1)      Budynkiem o powierzchni zabudowy 171,00 m2. Budynek parterowy podpiwniczony z poddaszem użytkowy o konstrukcji tradycyjnej – murowanej, wybudowanym w 1950 r., dach wielospadowy
o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna PCV. Drzwi wejściowe do budynku – typowe drewniane. Na ścianach tynki lub glazura.  
Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków, wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

2)      Budynkiem o powierzchni zabudowy 91,00 m2. Budynek parterowy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Strop drewniany, dach dwuspadowy  pokryty onduliną. Stolarka okienna PCV.

3)      Budynkiem o powierzchni zabudowy 214,00 m2. Budynek parterowy niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Tynki zewnętrzne cementowo – wapienne, malowane
po termomodernizacji. Stropodach kryty papą. Stolarka okienna PCV.

4)      Budynkiem o powierzchni zabudowy 53,00 m2. Budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem jednospadowym kryty papą.

 Teren nieruchomości jest ogrodzony i w pełni zagospodarowany. Zagospodarowanie działek stanowi chodnik
i plac manewrowy, wjazd na nieruchomość możliwy jest od strony ul. Waryńskiego przez bramę wjazdową.

 Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną,  gazową, elektroenergetyczną, zbiornik typu szambo, część budynków podłączonych do etażowego centralnego ogrzewania gazowego.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Waryńskiego 78 na osiedlu Tuszewo. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkalna, obiekty usługowo handlowe oraz przemysłowe. W niewielkiej odległości znajduje się przystanek komunikacji autobusowej. Bezpośredni dojazd drogą publiczną – ulicą Waryńskiego.

 Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty na budynek mieszkalno – usługowy (usługi nieuciążliwe).

 Informacje dodatkowe:

- Przez teren nieruchomości przebiega czynna linia napowietrzna nN-0,4kV oraz czynne podziemne kable elektroenergetyczne SN-15kV i nN-4KV będące w eksploatacji ENERGA – OPERATOR S.A.

- Na terenie nieruchomości znajduje się infrastruktura telekomunikacyjną będąca własnością Orange Polska S.A. Została zawarta umowa na oddanie w dzierżawę części działki o powierzchni 2,00 m2z przeznaczeniem pod obiekty infrastruktury technicznej – szafa ONU. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 01.07.2022r. do dnia 30.06.2025r.

- Na terenie działki znajduje się gminny kolektor sanitarny z Wielkich Lnisk będący własnością i w eksploatacji gminy Grudziądz. W związku z tym, nieruchomość została obciążona ograniczonym prawem rzeczowym
w KW  TO1U/00037478/0 na rzecz gminy Grudziądz o treści: Odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem
i czasowo nieograniczona służebność przesyłu polegająca na: prawie istnienia sieci oraz jej eksploatacji przez uprawnionych pracowników gminy Grudziądz, a także przez wszystkie podmioty i osoby, z którymi gmina Grudziądz posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz jej następców prawnych, prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii urządzeń wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników gminy Grudziądz, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi gmina Grudziądz posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz jej następców prawnych, prawie odbudowy sieci w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia. Przedmiot wykonywania służebności: część nieruchomości
o powierzchni 92,80 m2 stanowiąca pas technologiczny o szerokości po 2 m po każdej stronie osi kolektora sanitarnego o długości 23,20 m.

 

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zobacz inne