Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednostką powołaną do gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – miasto Grudziądz.

Spółka została powołana uchwałą Nr XXII/96/00 z dnia 27 września 2000 roku Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego, a następnie aktu założycielskiego, podpisanego w dniu 29 czerwca 2001 r., stanowiącego o utworzeniu Spółki z dniem 1 lipca 2001 r. w mocy Postanowienia VII Wydziału Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 4 września 2001 r. Spółka uzyskała osobowość prawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000039577.

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Gminy odbywa się na podstawie obowiązujących ustaw, uchwał Rady Miejskiej Grudziądza, zarządzeń Prezydenta Grudziądza, natomiast gospodarowanie zasobem będącym własnością Spółki – na podstawie ustaw, uchwał i zarządzeń Zarządu Spółki.  Spółka czyni starania zmierzające do zapewnienia spójności treści uchwał Rady Miejskiej i uchwał Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomości sp. z o. o. i stosowania jednolitych zasad dla mieszkańców Grudziądza, do czasu zakończenia procesu aportu i wniesienia wszystkich zasobów mieszkaniowych miasta do Spółki. Zakłada również kontynuowanie wyłączania samodzielnych lokali mieszkalnych oraz całych budynków z mieszkaniowego zasobu Gminy. Jej celem jest uporządkowanie struktury własności nieruchomości, co wyeliminuje nieprawidłowości i problemy związane z porządkowaniem zapisów w księgach wieczystych i pozostawienie tylko niezbędnej części budynków do realizacji zadań Gminy.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

Skip to content