Administracja / Inspektorzy ds. Technicznych
564512020
564512058
Biuro Obsługi Wspólnot
56 45 120 39
Biuro Księgowości Wspólnot
56 45 120 57
Biuro Inwestycji
56 45 120 21


Biuro Gospodarki Lokalowej
56 45 120 25
Biuro Rozliczeń i Windykacji
56 45 120 33
Biuro Obrotu Nieruchomościami
56 45 120 27
Biuro Obsługi Zasobów
56 45 120 46
Biuro Zamówień Publicznych
56 45 120 34
Biuro Księgowości Spółki
56 45 120 38
Kadry i płace
56 45 120 36

 

 

Cmentarz Komunalny
56 46 388 89