Nieruchomość niezabudowana przy ul. Lotniczej / Drodze Łąkowej

Nieruchomość niezabudowana przy ul. Lotniczej / Drodze Łąkowej Nieruchomość niezabudowana przy ul. Lotniczej / Drodze Łąkowej Nieruchomość niezabudowana przy ul. Lotniczej / Drodze Łąkowej Nieruchomość niezabudowana przy ul. Lotniczej / Drodze Łąkowej Nieruchomość niezabudowana przy ul. Lotniczej / Drodze Łąkowej Nieruchomość niezabudowana przy ul. Lotniczej / Drodze Łąkowej
Powierzchnia: 2 373,00 m²
Kontakt: +48 564 512 027
Biuletyn Informacji Publicznej:Pobierz BiP
Cena: 495 000,00 PLN

Położenie nieruchomości: ul. Lotnicza / Droga Łąkowa

Księga wieczysta: KW TO1U/00056046/2

Obręb: 85

Działka nr 98/5 o powierzchni 2.373,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o. o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Grudziądzu przy ul. Lotniczej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Dojazd do nieruchomości możliwy poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejścia
i przejazdu  na działce 98/3 za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 49.200,00 zł brutto (cena zawiera podatek VAT według stawki 23%)

Otoczenie działki uzbrojone jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, elektroenergetyczną, ciepłowniczą

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza (Uchwała nr XXVI/96/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2012 r.) stanowi teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.

Informacje dodatkowe:

Przez teren nieruchomości przebiega czynna siec ciepłownicza będąca w eksploatacji
OPEC Sp. z o.o. oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 495.000,00 zł*

(wylicytowana cena zawiera podatek VAT według stawki 23%)

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Curie – Skłodowskiej 5-7 ,Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

Skip to content